PTM Nidso eksploatuje wg stanu na dzień 30.09.2015r. 771 wagonów tramwajowych

  i 893 autobusy.

 

Tabor tramwajowy jest zgromadzony w 5 zajezdniach. Stacje Obsługi Taboru: Wola, Kapwellów, Smolna i Miśniowice znajdują się na terenie miasta i obsługują linie miejskie. Miniaturowa zajezdnia w San Raphael przeznaczona jest do obsługi linii podmiejskiej „43”.

Codziennie na trasy wyjeżdżają 452 pociągi tramwajowe.

 

Tabor autobusowy mieści się w 5 zakładach – Wola, Różany Pahorek, Grzegorzewo, Wysoczany i Montroyal.

 

ILOSTAN TABORU TRAMWAJOWEGO

ILOSTAN TABORU AUTOBUSOWEGO